You are here: Home Chính sách bảo mật

::XET NGHIEM ADN::PHAN TICH ADN::XET NGHIEM HUYET THONG::

JA slide show

network-security

                                             CHÍNH SÁCH CỦA CÔNG TY BIONET VIỆT NAM

1.      Tuyệt đối bảo mật thông tin của khách hàng (chỉ trả kết quả theo địa chỉ hoặc email hoặc liên hệ trả lời thông qua số điện thoại - kèm mật khẩu - mà khách hàng đã đăng ký trong đơn). Hồ sơ, mẫu xét nghiệm của khách hàng được mã hóa trước khi gửi cho bộ phận phân tích.

2.      Đảm bảo kết quả phân tích phản ánh chính xác, trung thực, khoa học dựa trên các mẫu mà khách hàng cung cấp.

3.      Kết quả chỉ mang tính khoa học, nếu khách hàng muốn sử dụng kết quả cho mục đích toà án thì quy trình lấy mẫu và thủ tục xét nghiệm phải tuân theo thủ tục tố tụng hiện hành.

4.      Thông thường kết quả sẽ được trả cho khách hàng theo đúng thời gian đã đăng ký. Tuy nhiên trong một vài trường hợp đặc biệt (mẫu chất lượng không tốt, không đủ mẫu, mối quan hệ phức tạp, trường hợp hiếm gặp…) chúng tôi cần thêm thời gian xét nghiệm để đưa ra kết quả chính xác nhất, do đó  thời gian trả kết quả có thể chậm hơn dự kiến.

5.      Công ty không chịu trách nhiệm về thông tin khách hàng khai báo (đối với trường hợp dân sự)

6.      Tất cả các mẫu sẽ bị hủy sau 30 ngày (đối với trường hợp dân sự) hoặc 60 ngày (đối với trường hợp pháp lý)  kể từ ngày trả kết quả phân tích.

7.      Để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, chúng tôi cam kết: trong trường hợp khách hàng có thắc mắc về kết quả phân tích của công ty và có nhu cầu kiểm tra lại, chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ và giới thiệu những đơn vị phân tích khác phân tích lại. Nếu xác định do lỗi phân tích từ phía BIONET thì BIONET sẽ chịu mọi chi phí cho các lần xét nghiệm này với giới hạn mức tối đa là  18.000.000 VNĐ (mười tám triệu đồng). Các yêu cầu bồi thường sẽ không được chấp nhận khi đơn khiếu lại được gửi đến sau 30 ngày (đối với trường hợp dân sự) hoặc sau 60 ngày (đối với trường hợp pháp lý)  kể từ ngày trả kết quả phân tích.

8.      Công ty có quyền từ chối nhận hoặc dừng xét nghiệm bất kỳ yêu cầu xét nghiệm tại bất cứ thời điểm nào trong quá trình xét nghiệm nếu công ty thấy có dấu hiệu không rõ ràng hoặc phiền nhiễu từ phía khách hàng.

III- QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

1.      Khách hàng phải chịu trách nhiệm với thông tin đã khai báo.

2.      Khách hàng phải đảm bảo quyền hợp pháp trong việc sở hữu và tự nguyện cung cấp các mẫu vật sinh học cho BIONET.

3.      Nếu mẫu sinh học khách hàng cung cấp không đủ chất lượng, công ty sẽ yêu cầu bổ sung mẫu mà không thu thêm phụ phí, tuy nhiên nếu mẫu bổ sung này vẫn không đủ cho xét nghiệm thì những mẫu bổ sung tiếp theo khách hàng sẽ phải trả thêm phí .

4.      Khách hàng đồng ý bồi thường cho công ty những thiệt hại mà công ty phải chịu trong trường hợp khách hàng trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra.

5.      Khách hàng đồng ý cho phép công ty BioNet Việt Nam sử dụng các dữ liệu ADN thu được cho mục đích khoa học, nghiên cứu thống kê.

Không gây hậu quả xấu cho gia đình sau khi biết kết quả. Không được để người nhà, người quen đến phiền nhiễu, gây mất trật tự công ty.

Các bài viết tham khảo:

 - Những ưu điểm của hệ thống xét nghiệm huyết thống tại BIONET Việt Nam

- Lý do khuyến khích thêm mẫu người mẹ trong xét nghiệm ADN

- Phân biệt độ chính xác và tính xác suất trong xét nghiệm ADN

- Bảng phân loại các loại mẫu xét nghiệm huyết thống

- Bộ Kít Thu Mẫu Xét Nghiệm ADN Tại Nhà

- So sánh quy trình xét nghiệm đơn và Kép

- Một Số Trường Hợp Đặc Biệt


 


 

 

Bạn có biết

 

Xét nghiệm nhóm máu ABO có biết được huyết thống?
Xem thêm

Màu mắt có thể biết được huyết thống?
Xem thêm

Cần phải có sự đồng ý của khách hàng khi làm một mẫu ADN?
Xem thêm

ADN có thể được sử dụng để giải quyết vấn đề hình sự?
Xem thêm

Xem thêm

 

Độ chính xác 100% vì quy trình xét nghiệm kép
Xem thêm

Quy trình xét nghiệm huyết thống đã được giải thích cụ thể
Xem thêm