You are here: Home

::XET NGHIEM ADN::PHAN TICH ADN::XET NGHIEM HUYET THONG::

JA slide show

 

Xét nghiệm trước sinh không xâm lấn PanoramaTM

            Xét nghiệm PanoramaTM là một xét nghiệm sàng lọc trước sinh không xâm lấn có độ chính xác cao, quy trình thu mẫu an toàn dùng để phát hiện các bất thường số lượng nhiễm sắc thể phổ biến của thai nhi bao gồm: trisomy 21 (hội chứng Down), trisomy 18 (hội chứng Edwards), trisomy 13 (hội chứng Patau), monosomy X (hội chứng Turner) và đa bội thể 3n (69 nhiễm sắc thể). PanoramaTM sử dụng mẫu máu người mẹ ở thai kỳ từ tuần thứ 9 trở đi. Thời gian có kết quả là sau 10-15 ngày làm việc. Vì là không xâm lấn (không cần chọc dò nước ối) nên xét nghiệm này rất an toàn.

            Xin vui lòng tham khảo chi tiết tại đây.