You are here: Home

::XET NGHIEM ADN::PHAN TICH ADN::XET NGHIEM HUYET THONG::

JA slide show

Giấy Chứng Nhận Hợp Tác Chiến Lược Giữa BIONET và DDC (Mỹ) Trong Lĩnh Vực Xét Nghiệm ADN Huyết Thống - Mục Đích Pháp Lý, Tòa Án, Đại Sứ Quán

 

BIONET VIỆT NAM: Thành viên chính thức của Hệ thống DDC

          Ngày 03.03.2011, BIONET VIỆT NAM đã chính thức gia nhập vào hệ thống xét nghiệm ADN huyết thống hàng đầu thế giới của DNA Diagnostics Center (DDC) với tên thương hiệu quốc tế là DDC-VietNam. Việt kiều trên khắp thế giới có thể liên hệ với số hotline: +84-988683082 để được hỗ trợ.

          Thông tin chi tiết:  xem tại đây.
          Trang chủ của DDC tại Mỹ:
xem tại đây