You are here: Home

::XET NGHIEM ADN::PHAN TICH ADN::XET NGHIEM HUYET THONG::

JA slide show

Một số lưu ý về xét nghiệm ADN huyết thống

(Cập nhật ngày 29/5/2013)

Như đã đề cập về thuật ngữ “Độ chính xác” và “Xác xuất” của xét nghiệm ADN. Đây là hai thuật ngữ liên quan khi trả lời kết quả. Trong khi “xác xuất” đơn thuần là công thức toán học thống kê dựa trên tần số allen thì “độ chính xác” lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nếu chúng ta chủ quan thì sẽ dẫn đến những sai sót không đáng có. Chúng tôi bổ sung thêm một số ý kiến sau:

- Độ chính xác là một thước đo về tính chính xác của một xét nghiệm. Nó cũng phản ánh về chất lượng của quy trình xét nghiệm và đội ngũ nhân viên làm xét nghiệm. Thực tế cho thấy, ngay cả khi những vấn đề liên quan ở trên đã được tối ưu thì vẫn có một rủi ro “khách quan” liên quan đến độ chính xác nếu không nắm chắc các vấn đề mấu chốt, đặc biệt là khi xử lý các trường hợp đặc biệt. Các yếu tố “khách quan” đó có thể là: đột biến ngẫu nhiên, hiện tượng “null” allen, cho-nhận allen hoàn toàn tương đồng ngẫu nhiên trong quần thể ….

Tại Bionet Việt Nam, khi sử dụng Ngân hàng dữ liệu ADN được chúng tôi thiết kế riêng cho mục đích thống kê, kiểm tra chất lượng nội bộ, đồng thời tham khảo các kinh nghiệm của các Trung tâm xét nghiệm ADN huyết thống hàng đầu trên thế giới, chúng tôi đã đúc rút và khuyến nghị đến khách hàng một số ý kiến sau:

- Trong trường hợp có thể thì nên cung cấp thêm mẫu người mẹ trong khi làm xét nghiệm Cha-Con. Bionet VN là đơn vị duy nhất tại Việt Nam miễn phí mẫu người mẹ (nếu có). Lý do nên có mẫu người mẹ tham khảo tại đây.

- Nếu bạn đã có một kết quả xét nghiệm của một đơn vị khác, mặc dù kết quả đó hoàn toàn khách quan nhưng bạn tin là có một sự “uẩn khúc” nào đó mà kết quả đó không đúng với thực tế, hãy để Bionet VN tư vấn miễn phí và tìm lời giải thỏa đáng giúp bạn. Có thể bạn là một trường hợp hiếm gặp mà phải sử dụng các phương pháp bổ sung khác để kiểm tra.