You are here: Home Dịch vụ Xét nghiệm ADN huyết thống

::XET NGHIEM ADN::PHAN TICH ADN::XET NGHIEM HUYET THONG::

JA slide show

Bộ Kít Thu Mẫu Xét Nghiệm ADN Tại Nhà

     BIONET VIỆT NAM là công ty đầu tiên cung cấp bộ kít thu mẫu tại nhà đối với dịch vụ xét nghiệm huyết thống theo tiêu chuẩn quốc tế. Bộ kít này sẽ giúp bạn thu nhận mẫu để phân tích một cách chính xác. Khách hàng chỉ cần làm theo các hướng dẫn cụ thể (với các dụng cụ được cung cấp đi kèm) và gửi mẫu cho chúng tôi bằng chuyển phát nhanh. Để nhận được bộ kít thu mẫu, khách hàng vui lòng liên hệ với công ty và cung cấp địa chỉ, gửi 100.000 đ (Chi phí bộ kít và chuyển phát nhanh) vào tài khoản của công ty (Số tiền này sẽ được khấu trừ vào chi phí xét nghiệm sau này).

Dung_cu_cho_DV_Huyet_Thong

Các bài viết tham khảo:

 - Những ưu điểm của hệ thống xét nghiệm huyết thống tại BIONET Việt Nam

- Lý do khuyến khích thêm mẫu người mẹ trong xét nghiệm ADN

- Phân biệt độ chính xác và tính xác suất trong xét nghiệm ADN

- Bảng phân loại các loại mẫu xét nghiệm huyết thống

- Bộ Kít Thu Mẫu Xét Nghiệm ADN Tại Nhà

- So sánh quy trình xét nghiệm đơn và Kép

- Một Số Trường Hợp Đặc Biệt


 


 

 

Bạn có biết

 

Xét nghiệm nhóm máu ABO có biết được huyết thống?
Xem thêm

Màu mắt có thể biết được huyết thống?
Xem thêm

Cần phải có sự đồng ý của khách hàng khi làm một mẫu ADN?
Xem thêm

ADN có thể được sử dụng để giải quyết vấn đề hình sự?
Xem thêm

Xem thêm

 

Độ chính xác 100% vì quy trình xét nghiệm kép
Xem thêm

Quy trình xét nghiệm huyết thống đã được giải thích cụ thể
Xem thêm