You are here: Home Thủ tục - hồ sơ

::XET NGHIEM ADN::PHAN TICH ADN::XET NGHIEM HUYET THONG::

JA slide show

Bộ Thủ Tục Xét Nghiệm ADN Huyết Thống Tại BIONET

THỦ TỤC LÀM XÉT NGHIỆM ADN HUYẾT THỐNG

 1. Thủ tục dân sự:
Đơn giản, nhanh chóng, chỉ nhằm mục đích giải đáp thắc mắc của khách hàng về mối quan hệ huyết thống giữa các mẫu mà khách hàng cung cấp (khách hàng có thể tự thu mẫu và gửi mẫu cho chúng tôi)
Bao gồm: 01 Đơn xin xét nghiệm 01 Phụ lục của đơn xin xét nghiệm (tải file về và điền thông tin liên quan, gửi kèm hồ sơ với mẫu)

2. Thủ tục có tính pháp lý:

QUY TRÌNH THỦ TỤC XÉT NGHIỆM ADN MỤC ĐÍCH TÒA ÁN, HÀNH CHÍNH

I/ Yêu cầu đối với người tham gia xét nghiệm:

1. Cung cấp 2 ảnh 3x4 của mỗi người (ảnh mới nhất trong vòng 6 tháng)
2. Xuất trình chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của mỗi người
3. Xuất trình giấy khai sinh của người con hoặc giấy chứng sinh.
4. Điền đầy đủ các thông tin trong phần I của tờ Đơn xin xét nghiệm và xác nhận của khách hàng (2 tờ/1 người) .
5. Điền đầy đủ thông tin vào Phụ lục đơn xin xét nghiệm (form thường)
6. Chứng kiến quy trình thu mẫu, điền tên và niêm phong phong bì đựng mẫu xét nghiệm của BIONET.

II/ Yêu cầu với người thu mẫu xét nghiệm:

1. Kiểm tra và photo lưu giữ các giấy tờ tùy thân (CMND, hộ chiếu, giấy khai sinh...) của người được xét nghiệm (hoặc người bảo hộ hợp pháp của người được xét nghiệm).
2. Hướng dẫn khách hàng điền đầy đủ các thông tin vào Phần I của tờ Đơn xin xét nghiệm và xác nhận của khách hàng (2tờ/1người) và Phụ lục đơn xin xét nghiệm (form thường). Kiểm tra và xác nhận những thông tin đó là chính xác
3. Điền đầy đủ thông tin vào Phần II của tờ đơn (2tờ/1người), lăn dấu vân tay của người xét nghiệm
4. Chụp ảnh lưu hồ sơ: người thu mẫu chụp cùng với người được xét nghiệm.
5. Thu mẫu, điền tên chính xác của từng người trên phong bì đựng mẫu xét nghiệm tương ứng, niêm phong (dán kín và ký tên lên phong bì) phong bì đựng mẫu.

Toàn bộ hồ sơ gửi gồm: (Khách hàng đến trực tiếp cty để làm thủ tục)

+ 06 Đơn xin xét nghiệm  và xác nhận của khách hàng - tương ứng với 03 người tham gia xét nghiệm (Cha-Mẹ-Con)
+ 01 Phụ lục đơn xin xét nghiệm
+ Giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, giấy khai sinh, hộ chiếu…) của người tham gia xét nghiệm (2 bản photo/1 người)
+ Ảnh của người xét nghiệm (02 ảnh/1 người).
+ Ảnh  của người thu mẫu và người được xét nghiệm (chụp tại điểm thu mẫu).

Các bài viết tham khảo:

 - Những ưu điểm của hệ thống xét nghiệm huyết thống tại BIONET Việt Nam

- Lý do khuyến khích thêm mẫu người mẹ trong xét nghiệm ADN

- Phân biệt độ chính xác và tính xác suất trong xét nghiệm ADN

- Bảng phân loại các loại mẫu xét nghiệm huyết thống

- Bộ Kít Thu Mẫu Xét Nghiệm ADN Tại Nhà

- So sánh quy trình xét nghiệm đơn và Kép

- Một Số Trường Hợp Đặc Biệt


 


 


 

Bạn có biết

 

Xét nghiệm nhóm máu ABO có biết được huyết thống?
Xem thêm

Màu mắt có thể biết được huyết thống?
Xem thêm

Cần phải có sự đồng ý của khách hàng khi làm một mẫu ADN?
Xem thêm

ADN có thể được sử dụng để giải quyết vấn đề hình sự?
Xem thêm

Xem thêm

 

Độ chính xác 100% vì quy trình xét nghiệm kép
Xem thêm

Quy trình xét nghiệm huyết thống đã được giải thích cụ thể
Xem thêm