You are here: Home Cách thu mẫu

::XET NGHIEM ADN::PHAN TICH ADN::XET NGHIEM HUYET THONG::

JA slide show

ĐỘ CHÍNH XÁC VÀ XÁC SUẤT CỦA XÉT NGHIỆM ADN

      Trong lĩnh vực xét nghiệm ADN nhằm xác định mối quan hệ huyết thống (cha-con, …) thì thuật ngữ độ chính xác và xác suất thường hay bị nhầm lẫn.
* Độ chính xác
là một thước đo về tính chính xác của một xét nghiệm. Nó cũng phản ánh về chất lượng của quy trình xét nghiệm và đội ngũ nhân viên làm xét nghiệm.
* Xác suất
chỉ ra khả năng xảy ra của mối quan hệ huyết thống được xét nghiệm.
      Những thuật ngữ này được giải thích cụ thể như sau:

1/. ĐỘ CHÍNH XÁC
      Xét nghiệm ADN được tiến hành bởi BIONET cho độ chính xác là 100% vì những lý do sau đây:

a/. Quy trình xét nghiệm kép: Mỗi trường hợp xét nghiệm ADN của bạn đều được chạy lặp lại 2 lần song song do hai hệ thống robot và hai đội ngũ xét nghiệm viên làm việc một cách độc lập. Sau đó, kết quả của hai lần phân tích riêng biệt sẽ được một chuyên gia giàu kinh nghiệm so sánh để kiểm tra chéo kết quả. Điều này làm giảm khả năng sai sót có thể xảy ra mà nguyên nhân có thể là do mẫu bị trộn lẫn hay tạp nhiễm. Nếu những nguyên nhân này không được kiểm soát chặt chẽ thì có thể dẫn đến một kết quả sai (thường kết quả sai sẽ cho rằng người đàn ông được xét nghiệm không phải là cha).

b/. Đội ngũ chuyên gia cao cấp của thế giới: Với đội ngũ giáo sư và tiến sỹ của chúng tôi rất giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực xét nghiệm ADN sẽ giải thích kết quả xét nghiệm một cách chính xác và chuyên nghiệp. Mỗi xét nghiệm đều được duyệt bởi hai tiến sĩ khoa học trước khi đưa ra kết quả cuối cùng.

c/. Phân tích mở rộng được thực hiện khi cần thiết (miễn phí). Khi cần thiết, phòng thí nghiệm của chúng tôi sẽ kiểm tra và tự động bổ sung thêm các locus gen đặc hiệu để bảo đảm kết quả cuối cùng là chính xác nhất. Xét nghiệm mở rộng này rất hữu ích khi chúng tôi gặp phải các tình huống đặc biệt thường gặp như đột biến gen hoặc những người cha giả định có mối quan hệ huyết thống gần gũi.

d/. Phòng thí nghiệm của chúng tôi đạt tiêu chuẩn quốc tế. Phòng thí nghiệm của chúng tôi được trang bị thiết bị tiên tiến nhất trong công nghệ xét nghiệm ADN. Máy PCR, hệ thống robot, máy phân tích trình tự tự động và hệ thống quản lý LIMS (kiểm soát toàn bộ các công việc) sẽ làm giảm thiểu khả năng sai sót do con người gây ra. Vì thế bảo đảm kết quả xét nghiệm của chúng tôi là hoàn toàn chính xác và khách quan.

Duy nhất phòng thí nghiệm của chúng tôi thực sự làm được tất cả những tiêu chuẩn trên.

2/. XÁC SUẤT
       Khi bạn nhận được kết quả xét nghiệm về mối quan hệ cha con của bạn, bạn sẽ nhìn thấy xác suất của mối quan hệ huyết thống cha con. Giá trị này cho biết có bao nhiêu khả năng để người cha giả định là cha sinh học (cha đẻ) của người con.

* Một xác suất của mối quan hệ huyết thống cha con từ 99,9% trở lên chỉ ra rằng người cha giả định trong xét nghiệm là người cha sinh học (cha đẻ) của người con. Kết quả của chúng tôi thường đạt xác suất cao hơn 99,99% trong các xét nghiệm xác định quan hệ huyết thống cha con.

* Một xác suất về quan hệ huyết thống cha con là 0% chỉ ra rằng người cha giả định không phải là cha sinh học (cha đẻ) của người con.

* Chú ý: Khi một người cha giả định được khẳng định là người cha sinh học, thì xác suất của mối quan hệ huyết thống cha con sẽ tối thiểu là 99,9% hoặc cao hơn (thường là 99,99% hoặc cao hơn nữa). Tỉ lệ phần trăm này được tính dựa trên cơ sở dữ liệu tần suất các allen của dân số nhằm xác định khả năng xảy ra của mối quan hệ. Sẽ không bao giờ có xác suất là 100% vì để đạt được điều này, chúng tôi cần phải xét nghiệm và loại trừ tất cả những người đàn ông khác trên thế giới.

        Những kết quả của xét nghiệm ADN nhằm xác định mối quan hệ huyết thống khác trong gia đình sẽ có những xác suất tương tự. Ví dụ: một xét nghiệm quan hệ huyết thống ông bà với cháu nội sẽ chỉ ra xác suất của mối quan hệ ông bà với cháu nội. Một xét nghiệm mối quan hệ huyết thống mẹ con sẽ chỉ ra xác suất của quan hệ huyết thống mẹ con. Bạn có thể hiểu những thông số này theo cùng một cách như đã mô tả ở trên.

       Tóm lại, trong bản kết quả xét nghiệm của bạn thông số xác suất là 99,99% (hoặc cao hơn) hoặc 0%, bạn có thể yên tâm rằng kết quả xét nghiệm là chính xác 100%.

Các bài viết tham khảo:

 - Những ưu điểm của hệ thống xét nghiệm huyết thống tại BIONET Việt Nam

- Lý do khuyến khích thêm mẫu người mẹ trong xét nghiệm ADN

- Phân biệt độ chính xác và tính xác suất trong xét nghiệm ADN

- Bảng phân loại các loại mẫu xét nghiệm huyết thống

- Bộ Kít Thu Mẫu Xét Nghiệm ADN Tại Nhà

- So sánh quy trình xét nghiệm đơn và Kép

- Một Số Trường Hợp Đặc Biệt


 


 

 

Bạn có biết

 

Xét nghiệm nhóm máu ABO có biết được huyết thống?
Xem thêm

Màu mắt có thể biết được huyết thống?
Xem thêm

Cần phải có sự đồng ý của khách hàng khi làm một mẫu ADN?
Xem thêm

ADN có thể được sử dụng để giải quyết vấn đề hình sự?
Xem thêm

Xem thêm

 

Độ chính xác 100% vì quy trình xét nghiệm kép
Xem thêm

Quy trình xét nghiệm huyết thống đã được giải thích cụ thể
Xem thêm