You are here: Home Sản phẩm Ống Nhựa Trong Suốt Acrylic

::XET NGHIEM ADN::PHAN TICH ADN::XET NGHIEM HUYET THONG::

JA slide show


Thông tin chi tiết về đường kính ngoài

                                                        

Chiều dài tối đa 2000mm.

Độ dày theo yêu cầu.


                                                         alt   

        Ống Acrylic ép

Đường kính ngoài:  Φ5mm, Φ6mm, Φ7mm, Φ8mm, Φ9mm, Φ10mm, Φ11mm, Φ12mm, Φ13mm, Φ14mm, Φ15mm, Φ16mm, Φ17mm, Φ18mm, Φ19mm Φ20mm, Φ21mm, Φ22mm, Φ23mm, Φ25mm, Φ26mm,  Φ28mm, Φ30mm, Φ32mm, Φ35mm, Φ38mm, Φ40mm, Φ45mm, Φ50mm, Φ55mm, Φ60mm, Φ63mm  Φ70mm, Φ75mm, Φ80mm, Φ85mm, Φ90mm, Φ100mm, Φ110mm, Φ120mm, Φ130mm, Φ140mm, Φ150mm, Φ160mm, Φ170mm, Φ180mm, Φ200mm,  Φ250mm,  Φ300mm,  Φ400mm,  Φ500mm.

 

                                                         alt

                                                              Ống Acrylic đúc khuôn
Đường kính ngoài: Φ50mm, Φ60mm, Φ70mm, Φ80mm, Φ90mm, Φ100mm, Φ110mm, Φ120mm, Φ130mm, Φ140mm, Φ150mm,  Φ160mm, Φ170mm, Φ180mm, Φ190mm, Φ200mm, Φ210mm, Φ220mm, Φ230mm, Φ240mm,  Φ250mm, Φ260mm,  Φ280mm, Φ300mm, Φ320mm,  Φ350mm, Φ388mm, Φ400mm  Φ450mm, Φ500mm, Φ555mm, Φ600mm , Φ650mm,  Φ700mm,  Φ800mm,  Φ900mm,  Φ1000mm.

                                                          alt
                                                                 Thanh Acrylic vuông
Kích thước:
2*2mm, 3*3mm, 4*4mm,  5*5mm, 8*8mm, 10*10mm, 12*12mm, 15*15mm, 18*18mm, 20*20mm, 24*24mm, 25*25mm, 30*30mm, 40*40mm, 50*50mm, 60*60mm, 80*80mm, 100*100mm.
 

                                    alt    alt

                                                   Thanh Acrylic dạng tròn đặc, nhiều màu sắc    

 Kích thước (Màu Vàng, Xanh da trời, Xanh lá cây, Đỏ, Tím, Trắng, Đen):  Φ5mm, Φ6mm,  Φ8mm,  Φ10mm, Φ11mm, Φ12mm, Φ12.5mm, Φ14mm, Φ14.5mm Φ15mm, Φ16mm,  Φ18mm, Φ19mm, Φ20mm, Φ22mm,  Φ25mm, Φ28mm, Φ30mm, Φ32mm, Φ35mm, Φ38mm, Φ40mm,  Φ45mm, Φ50mm, Φ55mm, Φ60mm Φ70mm, Φ80mm.

 

                                         alt  alt

                                                              Thanh Acrylic xoắn đặc, nhiều màu sắc

Kích thước ( Màu Vàng, Xanh da trời, Xanh lá cây, Đỏ, Trắng, Đen): Φ5mm, Φ6mm , Φ8mm , Φ10mm, Φ11mm, Φ12mm, Φ12.5mm, Φ14mm, Φ14.5mm Φ15mm, Φ16mm,  Φ18mm, Φ19mm, Φ20mm, Φ22mm,  Φ25mm, Φ28mm, Φ30mm, Φ32mm, Φ35mm, Φ38mm, Φ40mm,  Φ45mm, Φ50mm, Φ55mm, Φ60mm Φ70mm, Φ80mm.

 

 

 

Một Số Sản Phẩm Làm Từ Nhựa Acrylic

                                         

                   alt   alt                                                                                                    AL 01                                                                                 AL 02

                    alt   alt

                                            AL 03                                                                                  AL 04

                     alt   alt

                                                 AL 05                                                                             AL 06       

                     alt   alt

                                                 AL 07                                                                             AL 08

                      alt   alt

                                               AL 09                                                                               AL 10

                      alt   alt

                                                  AL 11                                                                            AL 12

                      alt   alt

                                                      AL 13                                                                         AL14

                      alt   alt

                                                      AL 15                                                                         AL16

 

 

 

 

   
  

 

Cung Cấp Ống Nhựa Trong Suốt Acrylic Theo Yêu Cầu

 Cty BioNet Việt Nam nhận cung cấp các loại sản phẩm từ nhựa Acrylic, đặc biệt là ống nhựa trong suốt acrylic.

-          Độ dày: 1mm-10 mm

-          Đường kính: theo yêu cầu

-          Chiều dài: Tối đa 2000 mm

Một số hình ảnh minh họa về sản phẩm:

altaltalt

altalt

 

Bạn có biết

 

Xét nghiệm nhóm máu ABO có biết được huyết thống?
Xem thêm

Màu mắt có thể biết được huyết thống?
Xem thêm

Cần phải có sự đồng ý của khách hàng khi làm một mẫu ADN?
Xem thêm

ADN có thể được sử dụng để giải quyết vấn đề hình sự?
Xem thêm

Xem thêm

 

Độ chính xác 100% vì quy trình xét nghiệm kép
Xem thêm

Quy trình xét nghiệm huyết thống đã được giải thích cụ thể
Xem thêm