You are here: Home Tin tức Thông Tin BIONET Quỹ từ thiện Bionet Việt Nam

::XET NGHIEM ADN::PHAN TICH ADN::XET NGHIEM HUYET THONG::

JA slide show

Quỹ từ thiện Bionet Việt Nam

Hãy cùng Bionet Việt Nam cống hiến vì một Việt Nam tốt đẹp hơn!

        Bionet Việt Nam với định hướng cốt lõi là vừa phát triển vừa cống hiến vì cộng đồng, giải quyết các vấn đề của xã hội, góp phần xây dựng đất nước, thể hiện trách nhiệm của lớp nhà khoa học trẻ với tổ quốc và xã hội. Chính vì vậy, trong nỗ lực ứng dụng các công nghệ mới nhất vào xét nghiệm và cải tiến quy trình quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ, Bionet sẽ trích lập một “Quỹ từ thiện Bionet Việt Nam”. Khách hàng khi làm xét nghiệm tại Bionet là đã đóng góp vào Quỹ, trong khi chi phí xét nghiệm không thay đổi. Quỹ này sẽ được dùng để tài trợ các chương trình từ thiện và được công bố vào cuối tháng 12.

Hãy chung tay cùng Bionet Việt Nam vì một Việt Nam tốt đẹp hơn!