You are here: Home Xâm lấn - Chọc dò nước ối

::XET NGHIEM ADN::PHAN TICH ADN::XET NGHIEM HUYET THONG::

JA slide show

Ý NGHĨA CỦA XÉT NGHIỆM CÓ THÊM MẪU NGƯỜI MẸ

      Chúng tôi luôn luôn khuyến khích có sự tham gia của người mẹ trong xét nghiệm  ADN bởi vì chúng tôi có thể xác định được ADN của mẹ truyền cho người con. Bằng phương pháp loại trừ, có thể xác định được ADN mà người cha truyền cho con.

       Trong xét nghiệm cha - con có thêm mẫu của người mẹ cho xác suất cao gấp 100 lần so với xét nghiệm không có mẫu của người mẹ.

      Xét nghiệm có thêm mẫu của người mẹ luôn cho kết luận xác suất cao nhất, và khẳng định thêm trong những trường hợp nghi ngờ:
- Trao nhầm con ở bệnh viện
- Thất lạc
- Những người cha giả định có mối quan hệ huyết thống

        Với gói chuẩn quốc tế, phí xét nghiệm adn của mẫu người mẹ hoàn toàn được miễn phí tại BIONET Việt Nam

Các bài viết tham khảo:

 - Những ưu điểm của hệ thống xét nghiệm huyết thống tại BIONET Việt Nam

- Lý do khuyến khích thêm mẫu người mẹ trong xét nghiệm ADN

- Phân biệt độ chính xác và tính xác suất trong xét nghiệm ADN

- Bảng phân loại các loại mẫu xét nghiệm huyết thống

- Bộ Kít Thu Mẫu Xét Nghiệm ADN Tại Nhà

- So sánh quy trình xét nghiệm đơn và Kép

- Một Số Trường Hợp Đặc Biệt