You are here: Home Xâm lấn - Chọc dò nước ối

::XET NGHIEM ADN::PHAN TICH ADN::XET NGHIEM HUYET THONG::

JA slide show

MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT

1/. Xét nghiệm Cha – Con: Những người cha giả định có mối quan hệ huyết thống
     Đây là trường hợp đặc biệt, cần phải lưu ý. Nếu hai người cha giả định có mối quan hệ huyết thống gần (anh em ruột, cha/con..) thì kiểu gen của họ có nhiều điểm tương đồng. Vì vậy, khi tư vấn khách hàng cũng như khi phân tích kết quả cần phải hết sức cẩn thận. Nếu cần thiết thì phải mở rộng xét nghiệm lên 20 – 25 loci.
     Xét nghiệm ADN đủ độ tin cậy để xác định được chính xác mối quan hệ huyết thống cha con thậm chí với trường hợp các người cha giả định có mối quan hệ cận huyết. Với kinh nghiệm của chúng tôi, các bạn hoàn toàn yên tâm nếu rơi vào trường hợp này.
      Dưới đây là một số hướng giải quyết vấn đề này:
1.1 Xét nghiệm tất cả những người cha giả định có mối quan hệ cận huyết

     Trường hợp tốt nhất: Mẹ, con và tất cả  các người cha giả định có mối quan hệ cận huyết.
1.2 Xét nghiệm một người cha giả định với mở rộng phân tích

     Nếu chỉ một người cha giả định có thể cung cấp mẫu thì chúng tôi vẫn có thể tiến hành xét nghiệm với phân tích mở rộng lên 25 loci để đảm bảo kết luận cho xác suất cao nhất.

2/. Xét nghiệm Cha - Con: người cha và người mẹ đã lớn tuổi mới sinh con
     Nếu sinh con ở tuổi càng cao (>35 tuổi) thì nguy cơ người con bị một số đột biến càng cao. Nếu đột biến đó nằm trong vùng STR sử dụng trong phân tích ADN huyết thống thì sẽ ảnh hưởng đến kết quả phân tích. Trong trường hợp này, nhiều đơn vị phân tích không có kinh nghiệm dễ dàng đưa ra kết quả sai (thực tế đã diễn ra). BIONET có nhiều kinh nghiệm xử lý các tình huống này thông qua đội ngũ chuyên gia tại Mỹ, khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về kết quả.