You are here: Home Xâm lấn - Chọc dò nước ối

::XET NGHIEM ADN::PHAN TICH ADN::XET NGHIEM HUYET THONG::

JA slide show

Bộ Kít Thu Mẫu Xét Nghiệm ADN Tại Nhà

     BIONET VIỆT NAM là công ty đầu tiên cung cấp bộ kít thu mẫu tại nhà đối với dịch vụ xét nghiệm huyết thống theo tiêu chuẩn quốc tế. Bộ kít này sẽ giúp bạn thu nhận mẫu để phân tích một cách chính xác. Khách hàng chỉ cần làm theo các hướng dẫn cụ thể (với các dụng cụ được cung cấp đi kèm) và gửi mẫu cho chúng tôi bằng chuyển phát nhanh. Để nhận được bộ kít thu mẫu, khách hàng vui lòng liên hệ với công ty và cung cấp địa chỉ, gửi 100.000 đ (Chi phí bộ kít và chuyển phát nhanh) vào tài khoản của công ty (Số tiền này sẽ được khấu trừ vào chi phí xét nghiệm sau này).

Dung_cu_cho_DV_Huyet_Thong

Các bài viết tham khảo:

 - Những ưu điểm của hệ thống xét nghiệm huyết thống tại BIONET Việt Nam

- Lý do khuyến khích thêm mẫu người mẹ trong xét nghiệm ADN

- Phân biệt độ chính xác và tính xác suất trong xét nghiệm ADN

- Bảng phân loại các loại mẫu xét nghiệm huyết thống

- Bộ Kít Thu Mẫu Xét Nghiệm ADN Tại Nhà

- So sánh quy trình xét nghiệm đơn và Kép

- Một Số Trường Hợp Đặc Biệt