You are here: Home Xét Nghiệm Ông (Bà)-Cháu

::XET NGHIEM ADN::PHAN TICH ADN::XET NGHIEM HUYET THONG::

JA slide show

Xét nghiệm Ông Bà và Cháu

grandparent-grandchild

      Có nhiều cách để xét nghiệm mối quan hệ ông bà và các cháu. Chúng tôi kiểm tra độ chính xác đến 99%+ và do đó chúng tôi bảo đảm có thể tiến hành xét nghiệm cho độ chính xác cao nhất.

      Xét nghiệm quan hệ huyết thống ông bà nội và các cháu bằng giám định ADN là xác định mối quan hệ sinh học (quan hệ huyết thống thật) có thể có giữa ông bà và các cháu. Đây là một cách gián tiếp kiểm tra mối quan hệ gia đình khi mà người bố giả định không thể cung cấp mẫu trong xét nghiệm quan hệ cha con.

 

Mối quan hệ

Giá (đồng)

Mẫu thêm phải có

Tốt hơn với mẫu của

Ông Nội – Cháu Trai

Xem NST Y

-

-

Ông Nội – Cháu Gái

9.000.000

Bà Nội hoặc Mẹ

Cả  Bà Nội và Mẹ

Bà Nội – Cháu Trai

9.500.000

Ông Nội hoặc Mẹ

Cả Ông Nội và Mẹ

Bà Nội – Cháu Gái

9.500.000

-

Mẹ

 

Đối với xét nghiệm Ông Nội – Cháu Trai

grandfather 

      Sử dụng xét nghiệm Nhiễm sắc thể Y là lựa chọn tối ưu nhất cho xét nghiệm mối quan hệ ông nội với cháu trai vì độ chính xác cao đến 99.9%+ trong khi chi phí lại không cao. Chú ý đến trường hợp bố của đứa trẻ (con trai của ông nội), nếu người bố giả định này không phải là bố sinh học (bố thật) của con trai anh ta thì bạn cần phải biết về bất cứ khả năng có thể có  rằng người bố giả định và người bố sinh học không có mối quan hệ huyết thống theo dòng cha (ví dụ: người bố sinh học có thể là anh, em trai ruột, hoặc anh em trai con chú con bác, hoặc quan hệ họ hàng gần với người bố giả định?).

     Nếu câu trả lời là không, thì xét nghiệm nhiễm sắc thể Y là cách tốt nhất. Tất cả đàn ông đều có một nhiễm sắc thể Y, nó được truyền từ người bố sang các con trai, phụ nữ thì không có nhiễm sắc thể này. Vì vậy ông nội, con trai và cháu trai của ông ta đều có ADN trên nhiễm sắc thể Y giống hệt nhau. 

Đối với xét nghiệm Bà Nội – Cháu Gái

grandmoth

     Sử dụng xét nghiệm Nhiễm sắc thể X là lựa chọn tối ưu nhất cho xét nghiệm mối quan hệ bà nội với cháu gái vì độ chính xác cao đến 99.9%+. Chú ý đến trường hợp bố của đứa trẻ (con trai của bà nội), nếu người bố giả định này không phải là bố sinh học (bố thật) của con gái anh ta thì bạn cần phải biết về bất cứ khả năng có thể có  rằng người bố giả định và người bố sinh học không có mối quan hệ huyết thống (ví dụ: người bố sinh học có thể là anh, em trai ruột, hoặc anh em trai con chú con bác, hoặc quan hệ họ hàng gần với người bố giả định?).

     Nếu câu trả lời là không, thì xét nghiệm nhiễm sắc thể X là cách tốt nhất. Tất cả đàn ông đều có một nhiễm sắc thể X, nó được truyền từ người bố sang các con gái, phụ nữ thì có 2 nhiễm sắc thể X. Vì vậy bà nội, con trai và cháu gái của bà ta đều có ít nhất 1 nhiễm sắc thể X giống hệt nhau.

Các bài viết tham khảo:

 - Những ưu điểm của hệ thống xét nghiệm huyết thống tại BIONET Việt Nam

- Lý do khuyến khích thêm mẫu người mẹ trong xét nghiệm ADN

- Phân biệt độ chính xác và tính xác suất trong xét nghiệm ADN

- Bảng phân loại các loại mẫu xét nghiệm huyết thống

- Bộ Kít Thu Mẫu Xét Nghiệm ADN Tại Nhà

- So sánh quy trình xét nghiệm đơn và Kép

- Một Số Trường Hợp Đặc Biệt