You are here: Home Xét nghiệm ADN họ hàng

::XET NGHIEM ADN::PHAN TICH ADN::XET NGHIEM HUYET THONG::

JA slide show

 

Xét nghiệm ADN trong  mối quan hệ họ hạng: Ông (Bà) - Cháu; Bác (Chú) - Cháu; Anh (Chị) - Em ....

dna-button-sibling-y

Xét nghiệm ADN

nhiễm sắc thể Y

* Xét nghiệm nhiễm sắc thể Y: Chỉ xét nghiệm theo dòng Bố (nam-nam) vì tất cả đàn ông đều có nhiễm sắc thể Y và truyền nhiễm sắc thể này cho con trai của họ, do đó bằng xét nghiệm trên nhiễm sắc thể Y chúng ta sẽ biết các anh em trai có cùng bố hay không. Độ tin cậy của thí nghiệm này đến 99,9%.
* Xét nghiệm này được tiến hành trong các trường hợp sau:  
+ Các anh em trai muốn xét nghiệm mối quan hệ huyết thống trong trường hợp không lấy được mẫu của người bố đẻ.
+ Ông nội và cháu trai trong trường hợp không lấy được mẫu của người bố đẻ.  
+ Bác trai hoặc chú (anh, em ruột của bố) và cháu trai trong trường hợp không lấy được mẫu của người bố đẻ.  
+ Anh em trai con chú con bác ruột.  
+ Ngoài ra còn có thể xét nghiệm các trường hợp cách xa thế hệ, nhưng phải tuân theo quy luật di truyền nhiễm sắc thể Y: ông nội-con trai-cháu trai-chắt trai.

bang Gia Chi tiet Ve Cong Nghe Bo Kit Thu Mau Huong Dan Thu Mau   

X_test

Xét nghiệm nhiễm sắc thể X 

* Xét nghiệm nhiễm sắc thể X: Là xét nghiệm nữ-nữ. Vì bố mang gen XY, mẹ mang gen XX. Để sinh ra con gái, một nhiễm sắc thể X từ người bố và 1 nhiễm sắc thể X từ người mẹ kết hợp với nhau. Do người bố truyền nhiễm sắc thể X cho các con gái của ông ta nên với xét nghiệm sử dụng nhiễm sắc thể X chúng ta sẽ biết được liệu hai chị em gái có cùng bố hay không. Độ tin cậy của xét nghiệm này đến 99.9%.  
* Các trường hợp sử dụng đến xét nghiệm NST X:  
+ Các chị em gái khác mẹ, muốn kiểm có cùng cha hay ko?  
+ Các chị em gái cùng mẹ, muốn kiểm tra có cùng cha hay không? Trường hợp này phải có mẫu của người mẹ.  
+ Bà nội và cháu gái.

bang Gia Chi tiet Ve Cong Nghe Bo Kit Thu Mau Huong Dan Thu Mau   

dna-button-mitochondrial

Xét Nghiệm ADN Ty thể

* Xét nghiệm ty thể:  

        Xét nghiệm ADN này được sử dụng để khẳng định hoặc bác bỏ mối quan hệ họ hàng trực tiếp theo dòng mẹ giữa 2 hoặc nhiều người tham gia (nam hoặc nữ).
         Xét nghiệm ADN bằng cách so sánh hệ ADN ty thể - xét nghiệm theo dòng mẹ- có thể xác định được mối quan hệ của bạn trong những mối quan hệ họ hàng đã mất từ rất lâu và tổ tiên có thể thông qua dòng mẹ/nữ. Nó cũng có thể cung cấp thêm thông tin cho các hoàn cảnh nghi vấn về quan hệ huyết thống mẹ con nhưng người mẹ không thể tham gia vào xét nghiệm huyết thống mẹ con – mặc dù quan hệ huyết thống mẹ con không thể tự xác định được, chúng tôi vẫn có thể xác định được mối quan hệ họ hàng của người con với người bên họ ngoại. Xem thêm về DNA ty thể được di truyền theo dòng mẹ  
   Phương pháp này thường dùng trong giám định hài cốt. Xem thêm về giám định Hài cốt tại đây.   

bang Gia Chi tiet Ve Cong Nghe Bo Kit Thu Mau Huong Dan Thu Mau   

Sibling_Test

 

Xét Nghiệm Full-Sibling  

(Anh em trai - Chị em gái)

  Full-Sibling:  

         Nếu anh trai (em trai)  và em gái (chị gái) có cùng mẹ sinh học (mẹ thật) nhưng không chắc chắn có cùng cha sinh học (cha thật) hay không, thì xét nghiệm Full- sibling được tiến hành để xác định hai người đó có cùng cha hay không cùng cha. Xét nghiệm này là cách gián tiếp để xác định mối quan hệ gia đình khi người cha giả định không thể cung cấp mẫu cho xét nghiệm huyết thống cha con. Kết quả của xét nghiệm này có thể được sử dụng như bằng chứng trong hình sự và các quyền thừa kế khác.  

        Trong xét nghiệm, dữ liệu DNA của  anh trai - em gái được so sánh để biết được có bao nhiêu DNA  mà họ có thể được thừa hưởng từ người bố chung. Khuyến khích sự tham gia của người mẹ vào xét nghiệm để giúp loại trừ DNA đóng góp của người mẹ ra khỏi DNA của các con nhằm nâng cao độ chính xác của xét nghiệm.Xét nghiệm mối quan hệ anh chị em ruột đòi hỏi rất nhiều phân tích, và chúng có thể phải mất thêm phí và thời gian để hoàn thành nếu không có sự tham gia của người mẹ.  

         Để hiểu thêm chi tiết về loại xét nghiệm đặc biệt này, xin vui lòng xem tại đây.  

bang Gia Chi tiet Ve Cong Nghe Bo Kit Thu Mau Huong Dan Thu Mau   

Các bài viết tham khảo:

 - Những ưu điểm của hệ thống xét nghiệm huyết thống tại BIONET Việt Nam

- Lý do khuyến khích thêm mẫu người mẹ trong xét nghiệm ADN

- Phân biệt độ chính xác và tính xác suất trong xét nghiệm ADN

- Bảng phân loại các loại mẫu xét nghiệm huyết thống

- Bộ Kít Thu Mẫu Xét Nghiệm ADN Tại Nhà

- So sánh quy trình xét nghiệm đơn và Kép

- Một Số Trường Hợp Đặc Biệt


 


 

 

 

Bạn có biết

 

Xét nghiệm nhóm máu ABO có biết được huyết thống?
Xem thêm

Màu mắt có thể biết được huyết thống?
Xem thêm

Cần phải có sự đồng ý của khách hàng khi làm một mẫu ADN?
Xem thêm

ADN có thể được sử dụng để giải quyết vấn đề hình sự?
Xem thêm

Xem thêm

 

Độ chính xác 100% vì quy trình xét nghiệm kép
Xem thêm

Quy trình xét nghiệm huyết thống đã được giải thích cụ thể
Xem thêm