You are here: Home

::XET NGHIEM ADN::PHAN TICH ADN::XET NGHIEM HUYET THONG::

JA slide show

So Sánh Quy Trình Xét Nghiệm Đơn và Kép

* Quy trình xét nghiệm đơn: là một quy trình xét nghiệm được tiến hành một lần duy nhất, kết quả sau khi phân tích được gửi ngay cho khách hàng mà không trải qua một giai đoạn lặp lại xét nghiệm lần thứ 2 độc lập để kiểm tra chéo kết quả. Quy trình này được hầu hết các phòng thí nghiệm của Việt Nam áp dụng, chi phí rẻ hơn nhưng tiềm ẩn rủi ro. BIONET chỉ sử dụng quy trình xét nghiệm đơn trong trường hợp khách hàng muốn kiểm tra lại kết quả.

* Quy trình xét nghiệm kép: BIONET hiểu rất rõ tầm quan trọng của một xét nghiệm ADN (có thể thay đổi cuộc sống của một con người). Một kết quả xét nghiệm chính xác tuyệt đối phải có tính ổn định và lặp lại. Chính vì vậy, BIONET đã áp dụng một quy trình kép, chuẩn của Mỹ và EU vào hệ thống dịch vụ xét nghiệm ADN huyết thống. Quy Trình Kép là quy trình mỗi trường hợp xét nghiệm ADN của bạn đều được chạy lặp lại 2 lần song song do hai hệ thống robot và hai đội ngũ xét nghiệm viên làm việc một cách độc lập. Sau đó, kết quả của hai lần phân tích riêng biệt sẽ được một chuyên gia giàu kinh nghiệm so sánh để kiểm tra chéo kết quả. Điều này làm giảm khả năng sai sót có thể xảy ra mà nguyên nhân có thể là do mẫu bị trộn lẫn hay tạp nhiễm. Nếu những nguyên nhân này không được kiểm soát chặt chẽ thì có thể dẫn đến một kết quả sai (thường kết quả sai sẽ cho rằng người đàn ông được xét nghiệm không phải là cha). Kết quả phân tích luôn phản ánh một cách khách quan và chính xác mối quan hệ huyết thống giữa 2 mẫu mà khách hàng cung cấp.

Các bài viết tham khảo:

 - Những ưu điểm của hệ thống xét nghiệm huyết thống tại BIONET Việt Nam

- Lý do khuyến khích thêm mẫu người mẹ trong xét nghiệm ADN

- Phân biệt độ chính xác và tính xác suất trong xét nghiệm ADN

- Bảng phân loại các loại mẫu xét nghiệm huyết thống

- Bộ Kít Thu Mẫu Xét Nghiệm ADN Tại Nhà

- So sánh quy trình xét nghiệm đơn và Kép

- Một Số Trường Hợp Đặc Biệt