You are here: Home Bảng giá

::XET NGHIEM ADN::PHAN TICH ADN::XET NGHIEM HUYET THONG::

JA slide show

BẢNG GIÁ XÉT NGHIỆM ADN MỤC ĐÍCH XIN THỊ THỰC DI DÂN CỦA CÁC ĐẠI SỨ QUÁN

(Áp dụng từ ngày 01/7/2011)
(Đơn vị: đồng)

        BIONET VIỆT NAM thông báo chi phí xét nghiệm dành cho mục đích di dân của Đại Sứ Quán Mỹ tại Việt Nam dưới đây là chi phí trọn gói mà BIONET trực tiếp thu cho đến khi Đại sứ quán nhận được bản kết quả gốc bao gồm:

* Phí của 03 lần chuyển mẫu và kết quả bằng Fedex:
- Phí gửi bộ kit thu mẫu và mã số khách hàng từ Trung tâm xét nghiệm ADN của DNA Diagnostics Center (DDC-Mỹ) gửi cho Đại sứ quán ở Việt Nam bằng dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế Fedex.
- Phí gửi mẫu thu từ Đại sứ quán Mỹ ở Việt Nam sang Trung tâm xét nghiệm DDC tại Mỹ bằng dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế Fedex.
- Phí gửi bản kết quả gốc từ phòng xét nghiệm ở Mỹ cho Đại sứ quán Mỹ ở Việt Nam bằng Fedex.

* Phí xét nghiệm ADN huyết thống cho mục đích xin thị thực và di dân.

* Chú ý: Khách hàng ở Việt Nam: Lệ phí thu mẫu sẽ nộp trực tiếp cho Đại sứ quán (lệ phí này do Đại sứ quán quy định, thông thường khoảng 60$)

Xét Nghiệm Cha (Mẹ) - Con (1 Trường hợp gồm 2 mẫu)

Công Nghệ

Thời Gian

Chi Phí

Mẫu Thêm

16 loci (AmpFlSTR® Identifiler™ hoặc PowerPlex®)
Cam kết:
+ Độ chính xác 99+%
+ Xác suất 99.9+%

 2 Ngày

16 tr 

7.5 tr 

 3 Ngày

15.7 tr

7 tr 

 4 Ngày

15.3 tr

6.5 tr

 5 Ngày

15 tr 

6 tr

 Xét Nghiệm Ông - Bà - Cháu và có thêm mẫu người mẹ

16 loci (AmpFlSTR® Identifiler™ hoặc PowerPlex®)
Cam kết:
+ Độ chính xác 99+%
+ Xác suất 99.9+% 


5 Ngày


23 tr 


10.5 tr 

 Xét Nghiệm Ông - Bà - Cháu và KHÔNG CÓ mẫu người mẹ  (đắt tiền hơn)

16 loci (AmpFlSTR® Identifiler™ hoặc PowerPlex®)
Cam kết:
+ Độ chính xác 99+%
+ Xác suất 99.9+%  

 
9 Ngày

 
19.9 tr 


9.5 tr

 Xét nghiệm Anh (Chị) - Em

16 loci (AmpFlSTR® Identifiler™ hoặc PowerPlex®)
Cam kết:
+ Độ chính xác 99+%
+ Xác suất 99.9+% 

5 Ngày

19.9 tr

10 tr

 9 Ngày

19 tr 

9.5 tr

* Chú ý: Chi phí trên không bao gồm chi phí khách hàng phải trả trực tiếp cho ĐSQ về việc thu mẫu xét nghiệm. Thời gian ở đây là thời gian làm xét nghiệm tại phòng thí nghiệm, được tính khi phòng xét nghiệm nhận được đầy đủ mẫu và hồ sơ. Chúng tôi sẽ theo dõi thường xuyên toàn bộ quy trình và thông báo cho khách hàng cập nhật thông tin đầy đủ.

Các bài viết tham khảo:

 - Những ưu điểm của hệ thống xét nghiệm huyết thống tại BIONET Việt Nam

- Lý do khuyến khích thêm mẫu người mẹ trong xét nghiệm ADN

- Phân biệt độ chính xác và tính xác suất trong xét nghiệm ADN

- Bảng phân loại các loại mẫu xét nghiệm huyết thống

- Bộ Kít Thu Mẫu Xét Nghiệm ADN Tại Nhà

- So sánh quy trình xét nghiệm đơn và Kép

- Một Số Trường Hợp Đặc Biệt


 


 


 

Bạn có biết

 

Xét nghiệm nhóm máu ABO có biết được huyết thống?
Xem thêm

Màu mắt có thể biết được huyết thống?
Xem thêm

Cần phải có sự đồng ý của khách hàng khi làm một mẫu ADN?
Xem thêm

ADN có thể được sử dụng để giải quyết vấn đề hình sự?
Xem thêm

Xem thêm

 

Độ chính xác 100% vì quy trình xét nghiệm kép
Xem thêm

Quy trình xét nghiệm huyết thống đã được giải thích cụ thể
Xem thêm