You are here: Home Thủ tục đăng ký

::XET NGHIEM ADN::PHAN TICH ADN::XET NGHIEM HUYET THONG::

JA slide show

Tải Hồ Sơ Tìm Người Thân

 

THỦ TỤC TÌM NGƯỜI THÂN THẤT LẠC TẠI BIONET VIỆT NAM

 

Khách hàng làm đầy đủ các thủ tục dưới đây:

- Tải đơn xin gửi ADN vào ngân hàng gen:   file WORD   ,    File PDF

- Mẫu đăng ký và bản cam kết:   file WORD  ,     File PDF

- Cách thu mẫu để làm xét nghiệm ADN

 

Bạn có biết

 

Xét nghiệm nhóm máu ABO có biết được huyết thống?
Xem thêm

Màu mắt có thể biết được huyết thống?
Xem thêm

Cần phải có sự đồng ý của khách hàng khi làm một mẫu ADN?
Xem thêm

ADN có thể được sử dụng để giải quyết vấn đề hình sự?
Xem thêm

Xem thêm

 

Độ chính xác 100% vì quy trình xét nghiệm kép
Xem thêm

Quy trình xét nghiệm huyết thống đã được giải thích cụ thể
Xem thêm