You are here: Home Lợi ích của ngân hàng ADN

::XET NGHIEM ADN::PHAN TICH ADN::XET NGHIEM HUYET THONG::

JA slide show

Giới thiệu DNA Bank

Dịch vụ tìm người thân thất lạc DNA-BANK

                                        (www.timnguoithatlac.vn)

       Việt Nam trải qua 2 cuộc chiến tranh loạn lạc. Nhiều gia đình vì những hoàn cảnh khác nhau mà phải chia ly. Hiện nay, với điều kiện kinh tế và xã hội tốt hơn, nhu cầu tìm người thân đã thất lạc trong quá khứ là niềm khao khát của nhiều người.

        Hiện nay, để tìm người thân thất lạc thì có thể dựa vào 2 cách:

* Cách 1: Cung cấp các thông tin tìm kiếm càng chi tiết càng tốt và đăng tải thông tin tìm kiếm để những người thân nhận ra nhau (ví dụ: Như chưa hề có cuộc chia ly – VTV1).

   - Hạn chế: phải có đủ thông tin cần thiết, người tìm và cần tìm phải nhớ rõ thông tin, nhiều trường hợp 1 người tìm nhưng có nhiều người nhận. Dù có làm cách này, việc khẳng định vẫn phải qua xét nghiệm ADN.

* Cách 2: Gửi mẫu để phân tích ADN, lưu kết quả vào ngân hàng gen đặc biệt và gửi bổ sung các thông tin tối thiểu (nếu có).

    - Ưu điểm: Người tìm và cần tìm không cần nhớ chính xác thông tin (chỉ cần nhớ tối thiểu là tôi có một người thân thất lạc), thông tin ADN sẽ được lưu và sử dụng mãi mãi (dự phòng cho trường hợp người tìm đã già thì việc lưu ADN để sau này tìm kiếm, đối chiếu càng phải được tiến hành). Với sự quảng bá rộng rãi về dự án, một ngày nào đó người thân của bạn cũng gửi ADN vào ngân hàng gen để tìm bạn, thì lúc đó chúng tôi sẽ tìm ra chính xác thông qua việc so sánh dữ liệu ADN hoàn toàn tự động.

    - Nhược điểm: cần phải chờ đợi khi cả 2 người tìm và người cần tìm đều gửi ADN lên ngân hàng gen của chúng tôi. Tuy nhiên, hạn chế này sẽ được khắc phục một phần thông qua nhiều dự án khác.

         BIONET VIỆT NAM đồng cảm và thấu hiểu nguyện vọng tìm người thân thất lạc nên đã đầu tư kinh phí và nhân lực (gồm những chuyên gia hàng đầu về Sinh-Tin của Việt Nam) để xây dựng một phần mềm tìm người thân dựa trên công nghệ ADN chính xác nhất hiện nay. Hệ thống tìm người thân của chúng tôi kết hợp cả 2 cách trên, do đó đưa ra một giải pháp tốt nhất hiện nay trong vấn đề Tìm người thân thất lạc.

* Cách thức tiến hành và chi phí

    - Khách hàng cung cấp thông tin và gửi mẫu xét nghiệm ADN cho chúng tôi.

+ Tải hồ sơ tìm người thân

+ Cách thu mẫu tìm người thân (sử dụng mẫu máu hoặc tế bào niêm mạc miệng).

   - Chi phí: Vui lòng liên hệ qua số hotline: 0988.68.30.82 (Ths. Hoài) 

 

Bạn có biết

 

Xét nghiệm nhóm máu ABO có biết được huyết thống?
Xem thêm

Màu mắt có thể biết được huyết thống?
Xem thêm

Cần phải có sự đồng ý của khách hàng khi làm một mẫu ADN?
Xem thêm

ADN có thể được sử dụng để giải quyết vấn đề hình sự?
Xem thêm

Xem thêm

 

Độ chính xác 100% vì quy trình xét nghiệm kép
Xem thêm

Quy trình xét nghiệm huyết thống đã được giải thích cụ thể
Xem thêm