You are here: Home Tin tức Thông Tin BIONET Xét Nghiệm ADN Trên Tạp Chí Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng

::XET NGHIEM ADN::PHAN TICH ADN::XET NGHIEM HUYET THONG::

JA slide show

Xét Nghiệm ADN Trên Tạp Chí Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng

 Dịch Vụ Xét Nghiệm ADN Huyết Thống của BIONET trên Tạp Chí "Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng"

Số Đặc Biệt - Xuân Tân Mão - 2011

Tạp chí "Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng" đã xét duyệt và đề cử dịch vụ Xét Nghiệm ADN Huyết Thống của BIONET VIỆT NAM nằm trong chuyên mục liên quan đến Công nghệ Sinh học của số đặc biệt mừng xuân Tân Mão - 2011.