You are here: Home Tin tức Thông Tin BIONET Cung cấp Ebooks Sinh học

::XET NGHIEM ADN::PHAN TICH ADN::XET NGHIEM HUYET THONG::

JA slide show

Cung cấp Ebooks Sinh học

       Việt Nam đang trong quá trình phát triển và hội nhập với các nền khoa học kỹ thuật tiên tiến trên thế giới. Việc nghiên cứu và ứng dụng những thành tựu khoa học, kỹ thuật tiên tiến của nhân loại vào thực tế nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của đời sống xã hội đã trở thành vấn đề quan trọng và cần thiết đối với các Viện, trường đại học…. Song song với vấn đề này, các nhà khoa học luôn luôn phải cập nhật các thông tin khoa học – kỹ thuật thông qua các bài báo quốc tế, các quyển sách chuyên ngành.

           Hiện nay, Chúng tôi có một ngân hàng các ebook Sinh học, Công nghệ Sinh học, Y-Dược, Môi trường. Cty BioNet Việt Nam xin trân trọng giới thiệu dịch vụ “CUNG CẤP EBOOKS”. Trong thời gian tới, Chúng tôi sẽ cập nhật danh sách các ebook mà chúng tôi có. Các bạn có thể download.