You are here: Home Tin tức Tin Tổng Hợp Hội nghị 2012: Lorne Genome

::XET NGHIEM ADN::PHAN TICH ADN::XET NGHIEM HUYET THONG::

JA slide show

Hội nghị 2012: Lorne Genome

BIONET cập nhật ngày 29/09/2011

Hội nghị Lorne Genome 2012 sẽ được tổ chức vào ngày 12-14 tháng Hai 2012 tại Venue Mantra Erskine Beach Resort, Victoria, Australia. Nội dụng tập trung: các sự kiện về tổ chức và thể hiện của genome, genomics có tính chất so sánh và có tính chất tiến hóa, epigenomics (biểu sinh học về genome), công nghệ chính xác và hiện đại trong nghiên cứu genome, genome informatics, Genomics về quần thể và bệnh, điều hòa RNA, cơ chế điều hòa phiên mã và mạng lưới nghiên cứu, cấu trúc nhiễm sắc thể, sửa lỗi DNA. Hạn chót đăng ký ngày 30-10-2011.

Liên hệ http://www.nature.com/natureevents/science/events/12330-2012_Lorne_Genome_Conference